Dobra investicija: sončna elektrarna na streho vašega domaDobra investicija: sončna elektrarna na streho vašega doma

Bili smo zunaj na terasi in pogovarjali smo se, da je naša sončna elektrarna ta pomladni mesec lepo proizvajal in dajala v omrežje elektriko. Naša sončna elektrarna je stara že dobre 3 leta in je fantastična investicija, saj sončna elektrarna pretvarja sončno sevanje v električni tok in s tem tudi privarčujemo na položnici za energijo. Delovna doba sončne elektrarne pa znaša približno 30 let. Res je sončna elektrarna dober vložek za prihodnost, saj nam zmanjša stroške električne energije, zmanjša vpliv na okolje, je neodvisna od tradicionalnih virov energije in ima dolgoročno stabilnost cen energije. Fotovoltaične celice ob izpostavi sončnih žarkov začnejo proizvajati električni tok. Tako nam sončna elektrarna omogoča čisto in obnovljivo energijo in neposredno zmanjšuje emisije toplogrednih plinov. Zmanjša se tudi raba fosilnih goriv za proizvodnjo električne energije, kar prispeva k zmanjšani onesnaženosti zraka in okolja.

Ko se sončna elektrarna namesti, zmanjšamo ali celo odpravimo, odvisno od gospodinjstva, potrebo po nakupu električne energije iz omrežja. Tako nam sončna elektrarna zares pripomore k zmanjšanju računov za električno energijo. Čeprav je sončna elektrarna z začetno naložbo lahko draga, pa se na dolgi rok izplača, saj skozi čas, kot že omenjeno se cena stroškov za električno energijo zmanjšajo. Preko države ali lokalne oblasti pa lahko prijemate subvencije in davčne olajšave za namestitev sončne elektrarne. Prav tako Evropska Unija prav s tem namenom subvencioniranja organizira pomoč preko različnih programov in skladov, ki omogočajo nabavo sončne elektrarne. Preko evropskega sklada za regionalni razvoj je sončna elektrarna lahko vaša. Namreč ESRR sklad je namenjen za spodbujanje gospodarskega napredka in k zmanjševanju regionalnih razlik znotraj Evropske unije. Programi, ki obstajajo znotraj podeželskega razvoja lahko tudi dodelijo sredstva za nakup obnovljivih virov, torej sončna elektrarna se lahko nabavi preko raznih programov za napredek podeželja. Vsem poljudnim in znanstvenim raziskovalcem na področju obnovljivih virov pa Evropska Unija omogoča posebne programe in sklade, namenjene raziskovanju, razvoju in investicijam.

Dobra investicija: sončna elektrarna na streho vašega doma